Stavební, truhlářské řezivo, dřevěné terasy a fasády, zahradní prvky najdete na www.pilahvozdnice.cz

Hygienická opatření ve skladu Hvozdnice od 1.1. 2021

Vážení zákazníci, vzhledem k aktuální epidemiologické situaci zavádíme při prodeji a distribuci zboží následující opatření:

v celém areálu je nutné používat roušky nebo respirátory!

zboží vydávané ve skladu ve Hvozdnici je třeba si předem objednat, následně Vám ho připravíme k vyzvednutí a pak si jej sami naložíte.

Při distribuci zboží naší dopravou preferujeme platbu převodem na účet. V případě předávání hotovosti řidiči prosím připravte požadovanou částku do obálky. Zároveň prosíme o používání roušky či respirátoru a minimalizaci kontaktu s řidičem!

Ačkoli na základě výjimky jmenované Vládou (viz níže) můžeme fungovat, prosíme Vás o respektování všech
doporučených pravidel a ohleduplné chování.

Děkuji za pochopení!

Martin Holub

Používejte roušku

Nařízení VLády ČR:

Opatření v oblasti maloobchodu a služeb

V návaznosti na usnesení vlády č. 957 ze dne 30. září 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. e) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona vláda s účinností ode dne 27. prosince 2020 od 00:00 hod. do dne 10. ledna 2021 do 23:59 hod.

 • I. zakazuje
  • 1. maloobchodní prodej a prodej a poskytování služeb v provozovnách, s výjimkou těchto provozoven:
   • a) prodejen potravin,
   • b) prodejen pohonných hmot a dalších potřeb pro provoz motorových vozidel,
   • c) prodejen paliv,
   • d)