Tvrdost dřeva
Tvrdost

kg/cm2

Druh

1. tvrdost

0-350 (velmi měkká)

smrk, borovice, limba, jedle, topoly, vrby, lípy

2. tvrdost

351-500 (měkká)

modřín, douglaska, kleč, jalovec, bříza, olše, jíva, střemcha, teak

3. tvrdost

501-650 (středně tvrdá)

kaštan jedlý, platan, jilmy, líska

4. tvrdost

651-1000 (tvrdá)

dub, ořešák, javor, třešeň, jabloň, jasan, buk, hrušeň, švestka, akát, habr

5. tvrdost

1001-1500 (velmi tvrdá)

dřín, svída, ptačí zob, dub pýřitý, zimostráz

6. tvrdost

nad 1501 (neobyčejně tvrdá)

eben cejlonský, africký grenadil, duajak a jiné exotické dřeviny

Pramen: Naučný slovník lesnický (1934)